Persoonlijk

therapie-rijen-relatietherapie-catharina-van-der-schoot

Catharina van der Schoot

Wat mij beweegt is de wens om met mensen in contact te zijn op een niveau waarin verandering kan plaatsvinden. En ook om met mensen mee te gaan in hun beleving van de wereld en mensen écht te kunnen zien in hun behoeften.

Al zo lang als ik me kan herinneren, ben ik geinteresseerd in hoe het komt dat mensen doen wat ze doen. Dat heeft geresulteerd in uitgebreide en jarenlange studie naar menselijk gedrag.

Eerst de opleiding tot hypnotherapeut, vervolgens de opleiding tot psycho-oncologisch therapeut (o.a. Simontontherapie), integratief therapeut, leertherapeut integratieve psychotherapie, integratief opleider voor therapeuten en GZ-supervisor.

Ik lees veel vakliteratuur en natuurlijk volg ik ook geregeld bij- en nascholingen.

Sinds 1998 heb ik mijn eigen praktijk aan huis.

Mijn achtergrond

Ik was jarenlang opleider en leertherapeut aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam.

Ik heb gewerkt voor de Hartstichting: hulp aan ouders van stervende en overleden kinderen, en als redactielid van het voorlichtingsblad “Cordaad”, bestemd voor ouders van hartpatientjes en voor beroepskrachten.

Vanuit mijn beroep als therapeut en als ervaringsdeskundige heb ik meegewerkt aan de totstandkoming van een boek over palliatieve thuiszorg voor kinderen die gaan sterven: ‘In het teken van leven’ van Rob Bruntink.

Na de middelbare school heb ik schoolmuziek en piano gestudeerd aan het conservatorium in Tilburg. In mijn beroep van musicus heb ik 30 jaar gewerkt.

Relevante werkervaring

1998 – heden: mijn eigen praktijk in Rijen.

1998-2016: opleider aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie, Amsterdam. Leertherapeut, docent psycho-oncologische hulpverlening, docent therapeutische attitude, supervisor

2007 – 2010: Chess mobiliteitscentrum, Roosendaal. Coachen van en therapie aan klanten in re-integratietrajecten, voorschakeltrajecten en trajecten ‘Verhogen psychische Weerbaarheid’, in opdracht van UWV’s CWI’s in Roosendaal, Breda, Bergen op Zoom, Goes en Oosterhout.

2007: meelezer en feedbackgever voor de tot stand koming van het boek ‘In het teken van leven’ van Rob Bruntink, over palliatieve thuiszorg voor kinderen met kanker in de palliatieve en terminale fasen.

1993 – 2001: De Nederlandse Hartstichting, Bilthoven. Ondersteuning en psychologische hulp aan ouders met een kind in de terminale fase en na het overlijden van een kind. Werken voor en met groepen van ouders van een overleden kind.

Registraties

VIT – Vereniging van Integraal Therapeuten
RBCZ – Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
SCAG – Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
TP – Therapiepsycholoog – Netwerk van therapeuten en psychologen

Als je nog vragen hebt of een afspraak wilt maken, neem dan gerust contact met mij op.

Catharina van der Schoot
Geregistreerd bij VIT, RBCZ en SCAG